Shimadzu Advanced i-Series LC-2050 / LC-2060
Termék kategória

Ahogy a folyadékkromatográfiás mérések hatékonyságának növelése előtérbe került, valamint megnőtt az igény a rugalmasabb munkafolyamatok iránt is, változni látszik az elvárás a folyadékkromatográfiás méréstechnika iránt. Olyan analitikai rendszer szükséges, ami megbízható és reprodukálhatóan jó eredményeket szolgáltat függetlenül attól, hogy a fejlesztő vagy rutin felhasználó jelen van-e vagy sem. Az új, integrált i-széria modelljei megtartják elődjeik kiváló teljesítményét, ugyanakkor kielégítik a felhasználók, a helyek és az elemzés egyre változatosabb körének igényeit, miközben mindig nagyon megbízható elemzési eredményeket hoznak. 

Tapasztalja meg a folyadékkromatográfiás elemzés új megközelítését az új i-sorozat segítségével.

HPLC modell : LC-2050 sorozat (nyomástűrés 50 MPa; 500 bar)

Detektorokat tekintve három modellt kínálunk (UV, PDA és detektor nélküli), annak érdekében, hogy minden felhasználó számára a megfelelő modellt tudjuk kínálni. Továbbá, a modelleknek van oszlophűtéssel rendelkező (C modellek) és hűtés nélküli változata is.

UHPLC modell : LC-2060 sorozat (nyomástűrés 70 Mpa; 700 bar)

Ez a 700 bar-os UHPLC modellünk. A módszertranszfer rendszer lehetővé teszi, hogy a készüléket működtessük UHPLC és HPLC módban is ugyanazon a készüléken.

Innovatív

A készülék távoli vezérlése és monitorozása lehetséges, ami miatt csökkenthető a laborban eltöltött idő.

Automatizálás és távkezelés / figyelés, amelyek új munkastílust ösztönöznek

Az „Analytical Intelligence” és a LabSolutionsTM Direct által megalkotott „FlowPilot”, „mobile phase monitoring” automatikus munkafolyamatot és távoli vezérlést tesznek lehetővé a készülék beindításától a mérések végéig. Az automatizált munkafolyamatok tartalmazzák a tapasztalt analitikusok operatív szaktudását annak érdekében, hogy hosszabb ideig gyűjtsenek adatokat, csökkentsék a laboratóriumban elvégzendő tevékenységeket, és javítsák a munka hatékonyságát.
 

Hálózat használatával a munkafolyamat még hatékonyabb

A LabSolutions CS (kliens szerver) lehetőséget biztosít, hogy távolról vezéreljük a rendszerben lévő összes készüléket, még akár otthonról is.* Az adatokat és riportokat egy központi adatbázis kezeli, ahol az adminisztrátori jogosultság lehetővé teszi a menedzserek számára, hogy szakértelemtől és rangtól függően megfelelő működési korlátozásokat rendeljenek a különböző felhasználókhoz.

Megfelelő hálózat szükséges a kapcsolódáshoz.

 

Eluens monitorozás (Mobile Phase Monitoring)
Megelőzhető a mozgófázis teljes fogyása a folyamatos működés során

Az eluens monitorozási funkció automatikusan, valós időben monitorozza a mozgófázis mennyiségét, ezért nagy mintasorozatok is hiba nélkül futtathatók. Ha a funkció jelez mérésindítás előtt vagy mérés közben, hogy a mozgófázis ki fog fogyni, a rendszer egy üzenetet küld a felhasználónak a PC-re vagy okos eszközre azzal a figyelmeztetéssel, hogy töltse fel az eluens tartályt. Ezzel kiküszöbölhető a készülék ellenőrzése, a levegősödés miatti purge és rendszer ekvilibrálás, egyszóval csökkenthető a készülék állási ideje.

 Opcionális. Akár 12 db 1 L-es üveget, vagy akár 4 db 2-5 L-es üveget tud monitorozni.

Mozgófázis áramlási sebesség szabályozó funkció
A készülék automatikus ekvilibrálása 

Az i-Series auto-startup és mozgófázis áramlási sebesség szabályozó funkciója (Flow Pilot) úgy tudja a készüléket felkészíteni mérésre, hogy a belső alkatrészek, tömítések nem károsodnak. Ezt úgy teszi, hogy az áramlási sebességet és az oszlop hőmérsékletét fokozatosan emeli. Manuális ekvilibráláskor is ez a megfelelő eljárás, amit a Flow Pilot funkció automatikusan végez. Ez meggátolja a készülék megállását, csökkenti az üzemeltetési költségeket és hosszú időn keresztül megbízható eredményeket biztosít.

Távkezelési / figyelési funkció
Laboratóriumon kívülről lehet a készüléket vezérelni, figyelni

A LabSolutions Direct program lehetővé teszi, hogy a készüléket távolról üzemeltessük. Ezt megtehetjük egy távoli PC-ről böngészővel és okos eszközről is. A készülék státusza és a kromatogramok is megtekinthetőek távoli eléréssel. Ez növeli a mérés és kiértékelés hatékonyságát, és praktikus a felhasználók számára is.

Intelligens

Az „Analytical Intelligence” alkalmazásai nem korlátozódnak az analitikai munkafolyamat vagy a távoli műveletek automatizálására. A tapasztalt analitikusok tudásának és készségeinek összesítésével és automatizálással az „Analytical Intelligence” lehetővé teszi bárki számára, hogy megbízható adatokat és eredményeket nyerjen ki. Az Analitikai Intelligenciát más eszközökkel való magas szintű kompatibilitás érdekében is tervezték, és egy módszeráttelepítési funkcióval is rendelkezik, ezáltal olyan munkakörnyezetet teremt, ahol bárki egyformán képes adatokat nyerni anélkül, hogy bonyolult eljárásokra lenne szükség a különböző rendszerek közötti kompatibilitás áthidalásához.

i-PeakFinder – Automatikus csúcsintegrálási funkció
Nagy adathalmaz kiértékelése magas precizitással egy egyszerű lépésben

Az alapvonal-hullámzás és a zaj által zavart/terhelt csúcs feldolgozása munkaigényes folyamat, amely az analitikus tapasztalati szintje alapján különböző eredményekhez vezethet. A Shimadzu saját i-PeakFinder csúcsintegrációs algoritmusa tökéletes az ilyen zavaró kromatogramok kiértékeléséhez. Az i-PeakFinder algoritmust úgy tervezték, hogy nagy mennyiségű adatot nagy pontossággal dolgozzon fel egyetlen lépésben, ezáltal lehetővé téve a felhasználók számára, hogy a többkomponensű módszerrel felvett adatokat egyszerre és gyorsabban elemezze és értelmezze.

ACTO Mórdszer migrációt segítő funkció
Támogatja a készülékek közötti váltást és a módszermigrálást 

A vizsgálati módszer (analitikai körülmények vagy módszer) egyik műszerről a másikra való alkalmazása úgy, hogy közben ugyanazt a kromatogramot tudjuk elérni, kihívást jelent. Az i-sorozatokat ugyanazokkal a belső kapilláris térfogatokkal tervezték, mint a korábbi Shimadzu rendszereket és a versenytársak rendszereit, hogy biztosítsák a rendszerek kompatibilitását és az adatok reprodukálhatóságát. Az analitikai beállítástranszfer és optimalizálás (Analytical Condition Transfer and Optimization = ACTO) funkció automatikusan beállítja a gradiens kezdési idejét, így a különböző rendszerek eltérő belső térfogatai miatti retencióeltérés kiküszöbölhető.

i-PDeA II csúcsdekonvolúciós funkció
A ko-eluálódó csúcsok elvesztésének (nem azonosításának) kiküszöbölése

Az i-PDeA II csúcsdekonvolúciós függvény többváltozós görbefelbontás és váltakozó legkisebb négyzetek (MCR-ALS) módszert használja az oszlop által nem teljesen elválasztott csúcsok kvalitatív és kvantitatív elemzéséhez. Az i-PDeA II felhasználható a célcsúcsok tisztaságának ellenőrzésére is. (Csak PDA-detektor és LabSolutions használatakor érhető el.)

Intuitív felhasználói felület

Az intuitív üzemeltetés és karbantartás megkönnyíti a készülék kiváló teljesítményét és következetesen megbízható elemzést eredményez.

Egyszerűsített i-Series működtetés

A felhasználói felület lemásolja a rendszer áramlási csatornáját, és a rendszer működési állapotának vizuális ellenőrzésére szolgál. A módszer szerkesztése ugyanarról a képernyőről is elvégezhető. Intuitív kialakításával még azok a felhasználók is, akik teljesen új ismeretekkel rendelkeznek a folyadékkromatográfia iránt, minimális képzéssel navigálhatnak a felhasználói felületen.

A fogyó-kopó alkatrészek cseréjének bemutatása

Az érintőpanelen lévő QR kód okoseszközre történő beolvasásával olyan weboldalra irányít, amin megtekinthető az adott alkatrész cseréje. Ez a funkció növeli a készülék könnyebb kezelését és növeli a hatékonyságot.

Stabil működés már a rendszer beindításától

Az automatikus validálási funkció azt jelenti, hogy ezt követve bárki ellenőrizheti a készülék megfelelő állapotát. Az automatikus validálási funkció ellenőrzi az oldószer szállítási stabilitását, a hullámhossz pontosságát, az abszorbancia pontosságát, a gradiens pontosságát, az esetleges drift/ zaj jelenlétét és egyéb paramétereket. Ezen kívül a műszerellenőrző funkció automatikusan elvégzi a műszer működtetése előtt a rutin ellenőrzéseket, és jelentést készít erről. Ez nem csak az egyes egységek funkcionalitását ellenőrzi, de jelzi, hogy a pumpa eddig mennyi eluenst szállított, azt, hogy az injektor hányat injektált és azt is, hogy a detektor lámpája hány órát világított eddig. A rendszer ellenőrzés automatikusan kezeli az autovalidálás eredményét is.

Rendszer ellenőrzés (Autovalidáció) indítása: Folyamatok, mozgó fázisok és más információk is, amik szükségesek a validációhoz, a képernyőn láthatóak, amivel így ezek ellenőrzése is egyszerűen elvégezhető.

Rendszer ellenőrző riport létrehozása: Az autovalidáció eredményét az i-széria kijelzőjéről lehet megtekinteni, de riport formátumba ki lehet menteni a szoftver számára is.

Maximális megbízhatóság és stabilitás
− Az alapvető funkciók biztosítják a megbízható elemzési eredményeket −

A mintatárolók szabad használata

Az injektálásban nem érintett rackeket szabadon kivehetjük analízis közben is. Egy racket több analitikus is használhat, a másik analitikus mérését nem befolyásolja a saját mintáink behelyezése.

A rendszer felügyelete okos eszközökről

A rendszer állapotát és a kromatogramot megnézhetjük távoli eléréssel, okos eszközről vagy asztali gépről is. Ez lehetővé teszi az ellenőrzést a laboratóriumba való lépés nélkül is.

Kettős hőmérséklet-szabályozással van ellátva a detektor:  az optika (TC-Optics) és a cella hőmérséklete is szabályozott, ami kiváló alapvonal stabilitást eredményez

Más detektormodelleknél általában alkalmazott cellahőmérséklet-szabályozáson túl az új i-sorozat modelljeiben az optika hőmérséklete is szabályozott (TC-Controlled Optics). Emiatt a detektor alapvonalát kevésbé befolyásolja  a környezeti hőmérséklet ingadozás, tehát stabilabb alapvonalat és jobb precizitást biztosít. Ez különösképpen előnyös verifikálásnál és nyomnyi mennyiségek mérésekor.

Az ultra-alacsony áthordás nagy érzékenységű mérseket tesz lehetővé és növeli a nyomnyi mennyiségek mérésének megbízhatóságát is

A Shimadzu saját áramlási útvonal-kialakítása, alkatrészei és anyagai szinte nullára csökkentik az áthordást. Az ultra alacsony áthordás ezzel 0,0025%-ra csökkenthető (chlorhexidine, adott beállításokkal), ezért a komplex minták mennyiségi mérése is nagy precizitással végezhető el.

Az új i-széria alkalmazási területei

Az eredeti i-szériára fejlesztett alkalmazások kompatibilisek az új LC-2050 és LC-2060 modellekkel. Az LC-2030/2030 Plus modellek az LC-2050-nel, míg az LC-2040/2040 Plus modellek az LC-2060 modellekkel helyettesíthetőek.

Vegyipar

Az új i-sorozat számos vegyipari alkalmazást ki tud szolgálni, a kismolekulák vizsgálatától a polimerekig.

Az oszloptermosztát több 30 cm-es oszlop befogadására képes, törésmutató detektorral pedig hidrofób polimerek és más anyagok GPC analízise is lehetséges. Továbbá, a LabSolutions GPC software” képes molekulatömeg kalkulációt is végezni. A mintákban nyomnyi mennyiségben lévő UV-elnyelő tulajdonsággal bíró komponensek mérése is lehetséges, ha a rendszert UV vagy PDA detektorral is ellátjuk.

Gyógyszeripar

Az i-sorozat a gyógyszeripar HPLC elemzéseinek széles skáláját tudja kiszolgálni mint a gyógyszerfejlesztési fázisban a tisztaságvizsgálat, a gyártás és ellenőrzési fázisban pedig a szennyezők mennyiségi vizsgálata.

Az alapvető teljesítmény jellemzők miatt mint a kiváló alapvonalstabilitás, ultraalacsony áthordás és a szintén kiváló injektálási reprodukálhatóság, a rendszerek stabil és validált eredményeket biztosít minden ország saját gyógyszerkönyvi előírásainak megfelelve.

Élelmiszervizsgálat

Az i-sorozat az élelmiszer-vizsgálatok HPLC analízisének széles skáláját támogatja, az összetevő vizsgálattól a mérgező anyagok kimutatásáig. A PDA detektorral ellátott rendszerekkel lehetséges mesterséges pigmentek kimutatása. A minőségi azonosítás UV spektrum alapján történik, a mennyiségi analízis pedig komponensenként kiválasztható hullámhosszak alapján is lehetséges. Opcionális Wolfram lámpát használva a nagy hullámhossz-tartományba tartozó mesterséges színanyagok és más hasonló tulajdonságú vegyületek is nagy érzékenységgel mérhetőek mennyiségileg.

Az oszloptermosztát akár 85 °C-ig fűthető, ami alkalmazható a magas hőmérsékletű ligandumcserés oszlopot igénylő cukor mérésre is. RID-20A törésmutató detektorral a gyenge UV-elnyelést mutató komponensek, mint a cukrok is jól mérhetőek.

Továbbá ELSD detektorral mérhetőek azok a komponensek, amik alacsony UV-elnyeléssel rendelkeznek és elválasztásukhoz gradiens futtatási mód szükséges. Az alkalmazások széles skálája kivitelezhető ezekkel az új modellekkel.

Környezeti alkalmazások

Az új i-sorozat a környezetvédelmi mérések széles alkalmazásait is támogatja mint a vízanalitika, légköri- és talajelemzés. A környezetre ártalmas anyagok mérésre általában nagyon érzékeny műszer kell, mert kis kocentrációban kell azokat meghatározni. A Shimadzu világszínvonalúan érzékeny fluorescens detektorát, az RF-20Axs-t használva, UV detektor kiegészítéseként javíthatjuk a rendszerünk szelektivitását és érzékenységét is, amivel a környezeti szennyezőket nyomnyi mennyiségben mérhetjük.

Ha tetszett, oszd meg:

Regisztráció

Miért érdemes regisztrálnia?

  • hozzáférhet védett tartalmakhoz, applikációkhoz
  • feliratkozhat szakmai hírleveleinkre, melyekben értesítjük az Ön szakterületét érintő friss hírekről
  • igénybe veheti online support szolgáltatásunkat

addRegisztrálok

Friss tartalom

Az 1. rész leírja a mintaüvegek adszorpciójának mechanizmusait, és azt, hogyan csökkenthető ez az adszorpció kereskedelmi forgalomba hozott, alacsony adszorpciós fiolák (LabTotal Vial és TORASTTM-H Bio Vial) használatával. Az utóbbi időben számos kérés érkezett alacsony adszorpciós polipropilén (PP) pipettahegy (PP tip) kifejlesztésére. Ezek a kérések olyan felhasználóktól érkeznek, akik szabványos PP hegyeket használnak mintavételre, hígításra és minta-előkészítésre, és azt tapasztalták, hogy az adszorpció rontja az analitikai eredmények megbízhatóságát.

Ennek megfelelően, a TORAST-H Bio Vial fejlesztését folytatva, a Shimadzu a PP hegyekhez való adszorpciót is vizsgálta, és megkezdte egy alacsony adszorpciós PP hegy kifejlesztését, és a világon először forgalomba hozta a TORAST-H pipettahegyet. Ebben a részben bemutatjuk a PP hegyek adszorpciójának jelenségét, áttekintést adunk a TORAST-H Tipről, és ismertetjük annak adszorpciót csökkentő hatását.

Összefoglalónkkal szeretnénk rávilágítani a komponensek vialban történő adszorpciójának problémájára, lehetséges megoldására.

Az automata mintaadagolóval injektált minta kapilláris csöveken keresztül jut el a(z) (U)HPLC oszlophoz. Ha a mintaoldószer és a mozgófázis nem megfelelően keveredik amíg a minta eléri az oszlopot, a csúcs alakja torzulhat. A csúcs kiszélesedik, ha a mozgófázisnál nagyobb elúciós erősségű mintaoldószert használunk. Ez hatványozottan jelentkezik a kisebb belső átmérőjű csöveket alkalmazó UHPLC-rendszerek esetén.

A folyadék-folyadék extrakció (LLE), támogatott folyadék extrakció (SLE), és szilárd fázisú extrakció (SPE) technikák már évtizedek óta léteznek, és ha szerves minta-előkészítést végez, akkor legalább az egyik technikában már járatos. De ismeri-e mindegyik technikát? Miben hasonlóak? Miben különbözőek? Tekintse át ezt velünk!

A Shimadzu LC/MS/MS foszfolipid MRM-könyvtár két módszert tartalmaz: egyet a foszfolipidek osztályozására a biológiai minták fő foszfolipideinek átfogó elemzéséhez, a másikat pedig a zsírsavösszetétel meghatározására, amelyet az osztályozási módszerrel kapott analitikai eredmények felhasználásával hoztak létre. A könyvtár a 14-22 szénatomszámú zsírsavakat tartalmazó foszfolipideket célozza meg, és több mint 867 komponenshez tartalmaz MRM-átmeneteket. A könyvtár lehetővé teszi a foszfolipid profilalkotás elvégzését egy foszfolipid osztályozási módszerrel végzett kezdeti elemzéssel. Ezt követi egy módszer létrehozása a zsírsavösszetétel meghatározására az első analízis során kimutatott foszfolipidcsúcs alapján, majd ezt használva egy második elemzés elvégzése során a zsírsavösszetétel meghatározása történik meg.

A bomlásból származó hisztamin és tiramin, a hisztidin és a tirozin degradációjából keletkezik mikroorganizmusok hatására. Ha a lefogyasztott élelmiszerek, előre feldolgozott termékek, vörös húsú halak mint tonhal, bonito, makréla stb., nagy mennyiségű hisztamint tartalmaznak, akkor ételmérgezési tünetek jelentkezhetnek úgy mint láz, kiütések, szívdobogás. Az erjesztett élelmiszerekhez -mint bor vagy sajt- szintén kapcsolódhat hasonló jelenség. Ezenkívül a tiramin is erősítheti a hisztamin toxicitását, és az élelmiszerrel összefüggő migrén okozójaként jelentették.

Bár Japánban nincsenek speciális hisztaminnal kapcsolatos előírások, más országokban, beleértve az Egyesült Államokat és az EU-t, a hal- és halászati termékekre vonatkozóan a Codex (Nemzetközi Élelmiszer Szabványok) szabályozási határértékeit állapították meg. Mivel a tiramin és a hisztamin -az aminosavakhoz hasonlóan- aminocsoportot tartalmaz, a fluoreszcencia detektálása lehetséges az orto-ftal-aldehiddel (OPA) való derivatizálással. Itt bemutatunk egy példát a tiramin és a hisztamin elemzésére a Prominence Amino Acid Analysis rendszer segítségével, amelyben a detektálást oszlop utáni fluoreszcens származékképzéssel végezzük. Az ehhez az alkalmazáshoz rendelkezésre álló mozgófázis és reagens készlet tartalmazza a szükséges mozgófázisokat és reagenseket, így kiküszöbölik a mozgófázis előkészítésétéből adódó bizonytalanságot. Ezen kívül, mivel a minta előkezelése csak szűrést és hígítást tartalmaz ennél az alkalmazásnál, így az elemzés bonyolult feldolgozás nélkül is elvégezhető.

2021. szeptember 1-től a Simkon Kft. látja el a Biotage teljes körű képviseletét Magyarországon.

A tandem tömegspektrométer és a Probe Electrospray Ionization (PESI) módszer kombinációja lehetővé teszi Everolimus és Abirateron komponensek kvantitatív vizsgálatát plazmából, közvetlenül a fehérjekicsapást követően.

A megfelelő rendszerindítási folyamat: a HPLC rendszer ekvilibrálása és a specifikus rendszeralkalmassági teszt (SST) futtatása kritikus lépések az LC futtatások előtt azért, hogy biztosítsuk a magas adatminőséget (reprodukálhatóság, pontosság, stb.) és hogy csökkentsük a karbantartás költségeit, növeljük az oszlop élettartamát. Ezek a lépések időigényesek a felhasználó számára, de ha nem megfelelően végzi ezeket el, az adatromláshoz és a szükséges újramérés miatti időveszteséghez vezetnek. Ebben az összefoglalóban azt mutatjuk be, hogy a Shimadzu hogyan tudja automatikusan felkészíteni a készüléket a mérésre.

A sejttenyésztési folyamatok optimalizálása és ellenőrzése elengedhetetlen a biofarmakonok termelési hatékonyságának növeléséhez. A sejtterápia területén -beleértve a regeneratív gyógyászati eljárásokat is- különösen fontossá vált a tenyésztési folyamatok fokozott ellenőrzése, csökkentve ezzel a sejtek variabilitását és javítva a sejtek tömegtermelésének konzisztenciáját. Ezen célokra hasznos információt ad a kutatóknak a sejttenyészet felülúszó összetevőinek monitorozása. Jelenleg a tenyésztési folyamat felügyeletét pH méréssel, oldódó gázok és néhány komponens, pl.: glükóz, glutamin, laktát és ammónia mennyiségének mérésével végzik.