Shimadzu Nexera Prep
Termék kategória
  • A preparatív paraméterek könyyű optimálása és átméretezése. Szimulált frakciószedés, amivel könnyen tervezhetőek a mintacsövek. Oszlop átméterezés analitikai mérésrő preparatívra váltáskor.
  • Idő- és energiamegtakarítás a tisztítási lépések automatizálásával. A célkomponens gyűjtése és tisztítása automatikus sótalanítással.
  • Kibővíthető a minták/frakciók számának megfelelően. Számos opcionális lehetőség a visszanyerést és az analitikai detektálást telkintve. A problémák egyszerűen megoldhatók, amivel számos igénynek meg tud felelni.

Korszerűsíti és egyszerűsíti a preparatív munka beállításait

A Nexera™ Prep rendszerrel laboridőt takarít meg mikor átmértezéskor áttér az analitikai beállításokról preparatív beállításokra.

Preparatív munka, mellyel nagy tisztaságú és nagy koncentrációjú célkomponenst kapunk

A Shimadzu UFPLC, Ultragyors preparatív és tisztító folyadékkromatográf rendszere jelentősen csökkenti a költségeket és a laboridőt, amivel a preparatív tisztítás ját. Továbbá, a rendszer nem csak a célkomponensek tisztítását képes elvégezni, hanem a szennyezőket is képes kinyerni a direkt szennyezés vizsgálattal. 

Shimadzu Nexera prep preparatív HPLC

Az LH-40 és FRC-40 modulokkal négy jelcsatorna alapján lehet frakciót szedni, ha a komponensnek nincs kromofór csoportja, az sem akadály. A Nexera Prep képes használni LCMS, RID és ELSD detektort a célkomponensek detektálására és/vagy aznosítására tisztítás során.  

Nagyfokú elválasztás recirkulációs preparálással

A mintát recirkuláltatjuk az oszlopon, a célkomponens ezzel elválaszható az együtt eluálódó komponensektől vagy szennyezésektől, ezért nem szükséges hosszabb oszlop vagy több oszlop sorba kötése.

A rendszer kiválóan kiterjeszthető

Az oldószerszállító és a frakciószedő egység a visszanyerési térfogatnak megfelelően választható. Továbbá, a Shim-pack™ Scepter dimenziót tekintve széles választékot nyújt a preparatív munkához és a komponensek tulajdonságát tekintve is bőséges a választék.

Az elemzési körülmények korszerű fejlesztése és a preparatív paraméterek optimálása

Több komponens elválasztásához a mérés és a frakciószedés paramétereit optimálni kell, ami rengeteg munka. A Shimadzu Method Scouting rendszere analitikai dimenzióban tudja vizsgálni több paraméter változásának hatását az elválasztásra. A Method Scouting rendszer automatikusan generál módszereket, melyekkel a mozgó fázisok és oszlopok kombinációját lehet vizsgálni, ezeket automatikusan váltja/változtatja és ekvilibrálja, a kapott eredményeket pedig kiértékeli a hatékony módszerfejlesztés érdekében.  

Továbbá, a preparatív rendszer automatikus szimulációkat hajt végre a preparálást megelőző mérésekből, amivel optimálhatóak a frakciószedés beállításai. Ezzel csökkenthető a rendszerbeállításokra fordított idő, amivel mozgó fázist és mintát takaríthatunk meg. 

Method Scouting System

Először analitikai szinten választja el a célvegyületeket. A Shimadzu Method Scouting rendszer a speciális Method Scouting Solution szoftverrel, gyors és pontos módszerfejlesztési munkafolyamatot tesz lehetővé, ami támogatja a fokozott hatékonyságú módszerfejlesztést. 

Jelentősen csökkenti a frakciószedés beállítására fordított időt

A frakció szimulátorral egyszerő a paraméterek beállítása

A LabSolutions™ szoftver szimulációs funkciót biztosít, ami csökkenti az analitikai és preparatív frakciószedés kondícióinak beállításához szükséges laboridőt. A LabSolutions frakció szimulátorral (szabadalommal védett) a kromatogramon be lehet jelölni a csúcs-sávot és a szoftver automatikusan beállítja a frakciószedéshez szükséges paramétereket. Ez nagyjából negyedére csökkenti a paraméterek szokványos beállításához szükséges időt.

A frakciótisztaság ellenőrzése(LH-40)

A frakciók tisztaságát könnyen lehet ellenőrizni egy rendszerben. Ehhez nem kell a frakciószedő csöveket kicserélni vagy átrakni, amivel az ellenőrzési idő csökkenthető, a hetékonyság pedig nő. 

A mintamentő funkció megakadályozza az értékes minták elvesztését(LH-40, FRC-40)

Ha a preparatív munka közben probléma lépne fel, a rendszerben maradt mintát vissza lehet nyerni. A mintamentő utasítást követve, az értékes minta egy előre definiált frakciócsőbe gyűjthető és nem veszik kárba. Továbbá, az opcionális hulladékgyűjtő használatával a frakciószedési problémánál nem visszanyert komponenseket ebbe az opcionális tartályba gyűjti. 

Jelentősen csökkenti a folyamatot a preparatív munkától a tisztításon át (sótalanítási eljárás) a porrá alakításig

A konvencionális preparatív rendszereknél a preparált minta tartalmaz mozgó fázist, ami nem kívánt hígítás a frakciószedés közben, ezért a mintát töményíteni és sótalanítani kell. Ez bonyolítja a munkafolyamatot és növeli a mintavesztés lehetőségét, a laboridőt és a költséheket. 

A Shimadzu UFPLC ultragyors preparatív és tisztító folyadékkromatográf rendszerrel, az egész folyamat a preparálástól kezdve a frakciószedésen, töményítésen és tisztításon át on-line történik. Ez jelentősen csökkenti a laboridőt és csökkenti a folyamat lépéseinek hibalehetőségét. A frakcionált célkomponensekre szabadalmaztatott dúsító-tisztító csapdával, a mix oldatban, kis koncentrációban lévőkomponensek is kinyerhetőek nagy koncentrációban és nagy tisztaságban. Továbbá, mivel illékony szerves oldószereket használunk a célvegyületek kinyerésére, a szárazra pároláshoz szükséges idő jelentősen csökken. Az ionos célkomponensek kinyerésekor az ellenionokat az átáramló oldat optimalizálásával kiöblítjük, így a célkomponenst nagy tisztaságú szabad bázis formájában nyerjük ki. Ez a folyamat egyszerű az erre fejlesztett Purification Solution™ szoftverrel, a preparatív paraméterek kondícióinak beállításától a frakciók oldószermentesítéséig, a felhasználók a szoftver felhasználóbarát felületén könnyedén és egyszerűen beállíthatják. 

A preparatív tisztítási folyamat automatizálása

Amior a célvegyületet porformára kell alakítani, ezt a folyamatot számos tényező akadályozhatja: savak, sók és tűzálló oldószerek. Az UFPLC ultragyors preparatív és tisztító folyadékkromatográf rendszerrel a porképzés ezen akadályait elvonhatjuk a rendszerből egy csapdázó oszloppal, amivel nagy tisztaságú, por formájú anyagot kaphat mármely felhasználó. 

Még a kis koncentrációban lévő komponensek is kinyerhetőek nagy koncentrációban

Ha a célvegyület a mintában kis koncentrációban van, akkor az elegendő frakcióhoz többszörös injektálás szükséges. Ez maga után volnja, hogy többszöröződik a szükséges oldószer mennyisége is és végül a frakcióból is többszörös mennyiségű oldószert kell elpárolni. Az UFPLC ultragyors preparatív és tiszító folyadékkromatográf rendszerrel még a többszörös injektálással nyert frakciót is újra lehet injektálni ugyanarra a csapdázó oszlopra a koncentrálás érdekében. A frakcionáló folyadék végső térfogata így minimálisra csökkenthető, lecserélve a gyenge rámosó eluenst az erősebb szerves lemosó eluensre. A célkomponens végül nagy tisztasággal és nagy koncentrációban nyerhető ki. 

A Purification Solution szoftver a preparatív tisztítás beállításait egyszerűsíti

A speciális Purification Solution szoftver csúcskövetési funkcióval van felszerelve, ami lehetővé teszi, hogy a csúcsok frakcionálása egy pillanat alatt ellenőrizhető.

Az MS jel alapján történő frakciószedés lehetővé teszi, hogy az UV-kromatogram üres részein az ott nem-detektált komponenseket is kinyerjük

Az alacsony UV-aktivitású anyagoknál az a probléma, hogy a frakció elveszik, mert az UV jel nem elegendő a csúcs érzékeléséhez és így a frakciószedéshez. Az MS jelét használva, a preparatív munka egyszerűsödik, és nem veszíthetünk el semmit. A célvegyületre jellemző m/z értéket kiválasztva, nagy biztonsággal szedhetünk frakciót. Az LCMS-2020 tömegspektrométer nagy szelektivitássak és érzékenységgel bír, amivel a preparatív munka során nem veszítünk el egyetlen komponenst sem.

A célkomponensek nagy tisztaságú kinyerése többszörös jel alapján

Az A komponens frakcióját az MS jel alapján kezdi gyűjteni, de mikor a B komponens MS jele megemelkedik, akkor a frakciószedést le tudja ez alapján állítani. Ezzel biztosítható, hogy csak a célkomponenst szedje a frakcióba. Számos detektor kombinálásával elérhető, hogy különböző elegyekből különböző típusú vegyületek nagy biztonsággal elkülöníthetők legyenek.

Négy detektor kombinálásával a célvegyületek nagyon tisztán kinyerhetőek.

Az opcionális analitikai és preparatív Open Solution™ szoftver egyszerűsíti a preparatív munkát és a minta analízist

Hatékony rendszermegosztás nyílt hozzáférésen keresztül

Az Open Solution egyszerűsíti a preparatív rendszer megosztását számos felhasználó között.

Egy speciális regisztrációs ablakban a preparatív munka könnyedén indítható. Definiálni kell a módszert, injektálási mennyiséget és a cél m/z értéket. 

Preparatív műveletek és adatelemzés lehetséges egy ablakban

Az Open Solution data browser segítségével a preparatív eredmények ellenőrizhetőek egy ablakból. Ha a tesztcsöveket kiválasztottuk, a csúcsokat kivastagítja és a csúcsokhoz tartozó MS spektrum vagy UV spektrumot megjeleníti. A frakcionált komponens információi egyszerűen ellenőrizhetőek.

Kompatibilis a Shimadzu FRC-10A modullal.

Mi az a visszacirkulációs elválasztási módszer?

A hosszú preparatív oszlopok nagyon drágák és emellett az olcsóbb rövidebb oszlopkat is lehet hatékonyan használni. A visszacirkulációs elválasztási módszernél (zárt szelep visszacirkuláció), a minta visszatér az oszlopra az első elválasztás után és többszörös ciklussal növelni lehet az elválasztás hatékonyságát olyan mértékben, mintha hosszú oszlopot használnánk.

Hogyan működik a visszacirkulációs elválasztás?

Az ábra egy hétszeres visszacirkulációs elválasztást szemléltet. Az első ciklusnál a két komponens elválasztása nem megfelelő. A ciklusok száma megfelel annak, mintha oszlopok lenneének sorba kapcsolva. A példában a hét ciklusos elválasztás már 4.0 vagy annál jobb felbontást eredményezett.

Az elválasztás javítása visszacirkulációval: A koeluálódó csúcsok teljes elválasztása lehetséges.
Áramlási sebesség : 10 mL/perc
Detektálási hullámhossz: 254 nm
Oszlop : Shim-pack PREP-ODS(H) 20 mm I.D. x 250 mm L.
Mozgó fázis: víz/metanol = 1/9 (v/v)
Minta: kevert 1% n-butylbenzene/iso-butylbenzene oldat

A Preparative Recycling Software*

Az automatikus preparatív visszacirkuláltatás beállítható egyszerű GUI-alapú felületen

A grafikus felhasználói felület (GUI) olyan környezetet biztosít, ahol még a kezdő felhasználók is egyszerűen és megbízhatóan tudnak dolgozni. Egyetlen főablakot használunk a visszacirkuláció és frakciószedés beállításához, amivel csökkenthető az értékes minták elvesztésének kockázata. 

A visszacirkulációs kondíciókat három lépésben lehet beállítani

Három pontot kell megadni annak megfelelően, hogy hol akarjuk a visszacirkulációt kezdeni, befejezni és a frakciószedést kezdeni. Bonyolult számszerű értékek megadása nem szükséges, hála a grafikus felületnek, ezért a visszcirkulációs frakciószedés nagyon egyszerűen indítható.

Csatolmány Méret
Shimadzu Nexera prep prospektus2.72 MB 2.72 MB

Ha tetszett, oszd meg:

Regisztráció

Miért érdemes regisztrálnia?

  • hozzáférhet védett tartalmakhoz, applikációkhoz
  • feliratkozhat szakmai hírleveleinkre, melyekben értesítjük az Ön szakterületét érintő friss hírekről
  • igénybe veheti online support szolgáltatásunkat

addRegisztrálok

Friss tartalom

Ivóvíz határérték perklorát, klorát, klorit és bromit komponensekre nagyon alacsony, µg/L (ppb) tartományban vannak, amit a hagyományos ionkromatográf rendszerekkel szinte lehetetlen elérni.

Ezek mérését ezért vagy a rendszer módosításával, vagy alternatív méréstechnikával kell végezni.

Jelen összefoglalóban néhány Shimadzu-alkalmazást mutatunk be ezen komponensek vízmintákból történő mérésére.

Az új Shimadzu Gas Selector 2030 egység bemutatása

Gáztakarékosságra és a vivőgáz-adta lehetőségek bővítésére jó megoldást kínál a Shimadzu Gas Selector 2030 egysége.

A metanol és az acetonitril szerves oldószerek, amiket a fordított fázisú folyadékkromatográfiában gyakran alkalmaznak. A fizikai-kémiai tulajdonságaik eltérnek, ezért ebben az összefoglalóban 7 kulcsfontosságú különbségüket mutatjuk be, amiket érdemes szem előtt tartani a fordított fázisú folyadékkromatográfiás alkalmazásoknál.

A gyógyszeriparban felhasznált etanol tisztaságának teljesítenie kell a gyógyszerkönyvekben rögzített minőséget, melyek közül cikkünkben a szennyezők spektrofotometriás vizsgálatának műszeres és szoftveres megoldását mutatjuk be.

A Shimadzu első LC-MS/MS készülékének a megjelenése után nem csak a hardver és a szoftver fejlesztésén dolgozik, de olyan módszercsomagok kidolgozásán is, amivel nagymértékben meg tudja könnyíteni a felhasználók dolgát. A módszercsomagok olyan költségtakarékos megoldást kínálnak, amivel ezt a hosszú fejlesztési időt lehet csökkenteni.

SIL-40 automata mintaadagoló hasznos minta-előkészítési funkcióinak bemutatása.

Megnövelt analitikai hatékonyság és sokoldalú integrált adatkezelés a SIL-40 sorozat automata mintaadagolóinak kettős injektálás funkciójával.

A GC-2010 Pro készülék a rutin gázkromatográfok új generációja. Gyors fűtési és hűtési sebessége csökkenti az analízis idejét és nagyobb mintaszám mérését teszi lehetővé. A GC-2010 Plus technológiáját használva kombinálja a könnyű kezelést és a hatékony mérést kiváló érzékenység és precizitás mellett.

A korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is tartunk kromatográfiás tanfolyamokat, hogy ügyfeleink és partnereink tovább mélyíthessék a kromatográfiás ismereteiket.