Shimadzu GCMS-QP2020 NX
Termék kategória

Alacsony költségek mellett is nagy érzékenység

A nagy kapacitású turbomolekuláris pumpa és nagy teljesítményű áramlásszabályzó biztosítja a lehető legnagyobb érzékenységet a GC-ben használt valamennyi körülmény között. A készülék alkalmas a gyors GC mérések elvégzésére, így az érzékenység mellé gyorsaság párosul, amely az elemzési idő minimalizálása által a laboratórium hatékonyságát növeli. A készülék a hélium mellett alkalmas a hidrogén és nitrogén vivőgázok használatára is, így a költségek tovább csökkenthetőek.

Az ionforrás hosszú távon biztosítja a nagy érzékenységet

A filamentet és az ionforrás házát szétválasztották, így a filament körül létrejövő elektromágneses tér nem gyakorol hatást az ionforrás belsejére. Továbbá az ionforrás és a filament között elhelyezkedő plusz védőpajzs a filament által termelt hőt is elvezeti, így az ionforrásban sokkal egyenletesebb hőmérséklet alakítható ki. Ennek köszönhetően az aktív helyek előfordulása minimális, ezzel biztosítva a nagy érzékenységű mérések stabilitását. (Szabadalom: US7939810)

Az új áramlásszabályzó kiemelkedő reprodukálhatóságot biztosít

Az új áramlásszabályzóba (AFC) épített CPU háromféle módban is tudja szabályozni a gázokat, úgy mint lineáris áramlási sebesség, konstans nyomás és konstans áramlás szerint. A Split ág szűrőjét külön szerszámok nélkül lehet cserélni. A szűrők háza átlátszó, így vizuálisan is érzékelhető, ha szennyezett lenne, így a csere még egyszerűbbé válik.

 

Nagykapacitású turbómolekuláris pumpa

Az új megnövelt teljesítményű turbomolekuláris pumpa segítségével sokkal nagyobb elszívási hatékonyságot lehet elérni, éppen ezért a készülék képes kezelni a héliumon kívül a hidrogén és nitrogén vivőgázokat is. Az olajrotációs és a turbomolekuláris pumpa együttes működtetésével stabil vákuum hozható létre az ionforrás és a kvadrupol körül. A nagyobb teljesítmény mellett tehát bármely vivőgázt lehet használni, a készülék érzékenysége továbbra is kiemelkedően nagy lesz.

 

One Touch linercsere

Az injektorport szerszámok nélkül egy mozdulattal kinyitható és lezárható a ClickTek™ technológia segítségével. Az új liner behelyezése után a ClickTek™ fogantyúját csak el kell fordítani és rendszer minden csere után szivárgásmentesen zár majd.

 

Nagy sebességű SCAN Technika
Advanced Scanning Speed Protocol (ASSP™)

A kvadrupol rudakra kapcsolt feszültségeket automatikusan optimalizálja a készülék, így a gyors 10 000 u/sec vagy nagyobb SCAN sebességek esetében sem lesz adatveszteség. A kapott érzékenység legalább ötször jobb, mint a hagyományos rendszereknél. Ez a technológia különösen előnyös gyors GC, szimultán SCAN/SIM (FASST) vagy GC×GC-MS mérések esetében. (Szabadalom: US6610979)

 

Fejlett kolonnatér

A továbbfejlesztett hőmérsékletszabályozó egység lehetővé teszi a kolonnatér pontosabb hőmérsékletszabályozását, ami javítja a retenciós idők reprodukálhatóságának pontosságát. Továbbá háromféle hűtési sebesség is beállítható a készüléken, így a kolonna állófázisának élettartama megnövelhető.

 

Költségcsökkentés alternatív vivőgázok alkalmazásával

Egyre nagyobb figyelmet kap a hidrogén és a nitrogén mint alternatív vivőgáz, hiszen hozzáférhetőbbek és ezért olcsóbbak is. A nagy teljesítményű áramlásszabályzó (AFC) hidrogén és nitrogén gáz használata esetén is pontos szabályzást biztosít. A megnövelt teljesítményű vákuumrendszer hidrogén és nitrogén gáz használata esetében is kiemelkedően jó vákuumot képes létrehozni, így az alternatív vivőgázok is használhatóak az MS technika mellett.

 

 

Kvalitatív analízishez szükséges összes információ

A GC-MS technológiát fragmensekben gazdag tömegspektrumok jellemzik amelyek a szerkezetkutatásban jól hasznosítható. Általában a spektrumkönyvtárat használják a vegyület azonosításának eszközeként. Azonban előfordulhat, hogy nem regisztrált komponensekkel vagy nagyon hasonló tömegsepektrummal rendelkező anyagokkal kell dolgozni. A GCMS-QP2020 NX segítségével a tömegspektrumon kívül további három hozzáadott információval az azonosítás hatékonyságát növelni. Ilyen hozzáadott érték a retenciós faktor, a molekulatömeg és a pontos tömeg.

Adatbázisok amelyek retenciós indexeket is tartalmaznak

Rendelkezésre állnak különböző tudományterületeken - többek között élelmiszeripar, illatanyagok, törvényszéki orvostudomány és metabolit adatbázisok -, amelyek retenciós indexet is tartalmaznak. A tömegspektrumok mellett a kereséseket retenciós indexekkel kombinálva végezzük, így a keresés erősen komponens specifikus lesz ennek eredményeképpen pedig az izomerek és a hasonló struktúrájú vegyületek sokkal pontosabban azonosíthatóak.

 

Elemi összetétel becslése pontos tömegből

A MassWorks szoftver képes a kvadrupol tömegspektrométerrel felvett tömegspektrum alapján a pontos tömeg kiszámítására. Ezután a izotóparányok és a kiszámított tömeg alapján megkreálja a lehetséges elemi összetételeket. Ezzel a szoftverrel tehát a spektrumkönyvtárakban nem regisztrált komponensek összegképletét lehet megbecsülni. A GCMSsolution™ szoftver egyszerre képes kimeneti GC/MS adatokat és tömegprofiladatokat. A legtöbb komponenst a GC/MS adatból spektrumkönyvtár segítségével azonosítani lehet. A fennmaradó anyagokat a MassWorks szoftver segítségével lehet azonosítani, megnövelve ezzel az azonosítás hatékonyságát.

 

Smart EI/CI ionforrás segítségével könnyen lehet EI és CI módok között váltani

A Smart EI/CI ionforrást azért fejlesztették ki, hogy anélkül lehessen CI módba kapcsolni a készüléket, hogy a EI ionforrást ki kelljen cserélni. A ismeretlen komponensek azonosításakor az EI spektrum mellett a molekulatömeg is nagyon hasznos információ lehet, amely a CI technikával könnyen nyerhető.

Időmenedzsment funkciók a hatékonyabb működésért

A GCMS alapvető eszköze az analitikusnak, és egy rendszer több feladatot is elláthat. Az időmenedzsment funkció megfelelően kezeli azokat az időtartamokat, amikor a készülék karbantartást igényel, konfigurációváltás történik vagy több felhasználó várakozik arra, hogy a készüléket használhassa. Ez biztosítja a rendszer hatékonyabb felhasználását és a nagyobb kihasznált üzemidőt.

 

Active-Time Management™ - pontosan meghatározott munkaidő 

A tömegspektrométer vákuum alatt működik, így az indítás és a leállítás időt vesz igénybe míg a rendszer eléri az optimális állapotot az aktuális állapottól függően.  Ennek az időnek a becslése tehát kihívást jelent. Az indítás és leállításhoz szükséges időt a szoftver pontosan mutatja, így előre fel lehet tervezni, hogy az ionforrást mikro lehet karbantartani. Ezen kívül a felhasználó által eddig elvégzendő feladatok – például a rendszerindítás, automatikus hangolás, szivárgásellenőrzés – akár automatikusan végrehajtásra is kerülnek.

Időmenedzsment az injektorport karbantartásakor

Az EasysTop funkció segítségével a vákuum leállítása nélkül lehet az injektorportot karbantartani, a szoftver jelzi, hogy mikor hűl le az injektor annyira, hogy ki lehessen cserélni a liner-t. A karbantartási idő minimalizálható a pontos hátralévő idő ismeretében.Továbbá a ClickTek™ használatával az injektorport még könnyebben és gyorsabban nyitható és zárható szerszámok használata nélkül. Ez gyorsabb és könnyebb linercserét tesz lehetővé, mint eddig valaha.

 

Időmenedzsment a sorozatmérések esetén

A sorozatmérések esetén a szoftver kiszámítja az elemzés befejezésének idejét. Ilyen módon csökkenthető a üres járat, hiszen a következő felhasználó pontosan tudja, mikor fog befejeződni az előző mérés.  Ezen túlmenően ez a funkció megkönnyíti az előkészítések ütemezését, így lehetővé teszi az elemzési folyamatok hatékonyabb végrehajtását, növelve ezzel a laboratórium hatékonyságát.

 

Twin Line MS rendszer kiküszöböli a kolonnacserét

A GCMS-QP2020 NX képes két kapilláris kolonnát (I.D.: 0,25 mm) egyszerre fogadni. Ezzel lehetővé vált, hogy kolonnacsere nélkül lehessen két alkalmazás között váltani. Egyszerűen csak ki kell választani, hogy az adott elemzéshez melyik kolonna alkalmasabb, és az injektorport megjelölése után indítható is a mérés.

 

A többkomponensű szimultán analízis hatékonyságának drámai javulása

A sokkomponensű analízis sokkal egyszerűbbé vált a Smart SIMTM segítségével amely a módszerek automatikus generálásában nyújt nagy segítséget, illetve a Labsolution Insight szoftverrel amely a jelentősen lecsökkenti az adatok elemzéséhez szükséges időt. Továbbá tudományterületekre specializálódott adatbázisok is rendelkezésre állnak, amely kulcsrakész módszereket tartalmaznak a pontos kvantitatív elemezések elvégzéshez. 

Csatolmány Méret
GCMS QP2020NX prospektus1.5 MB 1.5 MB

Ha tetszett, oszd meg:

Regisztráció

Miért érdemes regisztrálnia?

  • hozzáférhet védett tartalmakhoz, applikációkhoz
  • feliratkozhat szakmai hírleveleinkre, melyekben értesítjük az Ön szakterületét érintő friss hírekről
  • igénybe veheti online support szolgáltatásunkat

addRegisztrálok

Friss tartalom

Ivóvíz határérték perklorát, klorát, klorit és bromit komponensekre nagyon alacsony, µg/L (ppb) tartományban vannak, amit a hagyományos ionkromatográf rendszerekkel szinte lehetetlen elérni.

Ezek mérését ezért vagy a rendszer módosításával, vagy alternatív méréstechnikával kell végezni.

Jelen összefoglalóban néhány Shimadzu-alkalmazást mutatunk be ezen komponensek vízmintákból történő mérésére.

Az új Shimadzu Gas Selector 2030 egység bemutatása

Gáztakarékosságra és a vivőgáz-adta lehetőségek bővítésére jó megoldást kínál a Shimadzu Gas Selector 2030 egysége.

A metanol és az acetonitril szerves oldószerek, amiket a fordított fázisú folyadékkromatográfiában gyakran alkalmaznak. A fizikai-kémiai tulajdonságaik eltérnek, ezért ebben az összefoglalóban 7 kulcsfontosságú különbségüket mutatjuk be, amiket érdemes szem előtt tartani a fordított fázisú folyadékkromatográfiás alkalmazásoknál.

A gyógyszeriparban felhasznált etanol tisztaságának teljesítenie kell a gyógyszerkönyvekben rögzített minőséget, melyek közül cikkünkben a szennyezők spektrofotometriás vizsgálatának műszeres és szoftveres megoldását mutatjuk be.

A Shimadzu első LC-MS/MS készülékének a megjelenése után nem csak a hardver és a szoftver fejlesztésén dolgozik, de olyan módszercsomagok kidolgozásán is, amivel nagymértékben meg tudja könnyíteni a felhasználók dolgát. A módszercsomagok olyan költségtakarékos megoldást kínálnak, amivel ezt a hosszú fejlesztési időt lehet csökkenteni.

SIL-40 automata mintaadagoló hasznos minta-előkészítési funkcióinak bemutatása.

Megnövelt analitikai hatékonyság és sokoldalú integrált adatkezelés a SIL-40 sorozat automata mintaadagolóinak kettős injektálás funkciójával.

A GC-2010 Pro készülék a rutin gázkromatográfok új generációja. Gyors fűtési és hűtési sebessége csökkenti az analízis idejét és nagyobb mintaszám mérését teszi lehetővé. A GC-2010 Plus technológiáját használva kombinálja a könnyű kezelést és a hatékony mérést kiváló érzékenység és precizitás mellett.

A korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is tartunk kromatográfiás tanfolyamokat, hogy ügyfeleink és partnereink tovább mélyíthessék a kromatográfiás ismereteiket.