Az 1. rész leírja a mintaüvegek adszorpciójának mechanizmusait, és azt, hogyan csökkenthető ez az adszorpció kereskedelmi forgalomba hozott, alacsony adszorpciós fiolák (LabTotal Vial és TORASTTM-H Bio Vial) használatával. Az utóbbi időben számos kérés érkezett alacsony adszorpciós polipropilén (PP) pipettahegy (PP tip) kifejlesztésére. Ezek a kérések olyan felhasználóktól érkeznek, akik szabványos PP hegyeket használnak mintavételre, hígításra és minta-előkészítésre, és azt tapasztalták, hogy az adszorpció rontja az analitikai eredmények megbízhatóságát.

Ennek megfelelően, a TORAST-H Bio Vial fejlesztését folytatva, a Shimadzu a PP hegyekhez való adszorpciót is vizsgálta, és megkezdte egy alacsony adszorpciós PP hegy kifejlesztését, és a világon először forgalomba hozta a TORAST-H pipettahegyet. Ebben a részben bemutatjuk a PP hegyek adszorpciójának jelenségét, áttekintést adunk a TORAST-H Tipről, és ismertetjük annak adszorpciót csökkentő hatását.

Adszorpció a PP pipettahegyben

A PP pipettahegyekben jellemzően hidrofób adszorpció történik. Ennek megfelelően a leggyakoribb adszorpciócsökkentő módszer az, hogy szerves oldószert (például metanolt vagy acetonitrilt) adnak a mintaoldathoz (lásd az 1. részt). Az LC és LC/MS analízis sebességének az elmúlt években tapasztalt növekedésével összhangban azonban az oszloptöltet szemcsemérete és oszlopok dimenziói is miniatürizálódtak. Ennek eredményeként, ha nagy mennyiségű szerves oldószert tartalmazó mintaoldatokat viszünk fel fordított fázisú módban az LC oszlopokra, a mintákban lévő szerves oldószerek hatására a csúcsok kiszélesednek, és sok esetben nem érhető el megfelelő elválasztás.

Ilyen esetekben a jelenlegi megoldás az injektálási térfogat vagy a minta szerves oldószer tartalmának limitálása. Emiatt azonban előfordulhat, hogy az LC és LC/MS eredendő nagy elválasztási kapacitása és nagy érzékenységű detektálása nem használható ki kellően. Ennek megfelelően az LC és LC/MS teljesítményének maximalizálása érdekében a szerves oldószermentes mintaoldatok előnyösebbek. A hidrofób adszorpciót elnyomó PP pipettahegyek kifejlesztése tehát rendkívül jelentős.

A TORAST-H Tip kifejlesztése

A Shimadzu kereskedelmi forgalomba hozta a TORAST-H Bio Vial alacsony adszorpciós PP mintatartót sok felhasználónk támogatásával. A hegy felülete úgy van kialakítva, hogy a nem kezelt PP felülethez kémiailag kötnek ultra-hidrofil/nemionos nagy molekulatömegű polimert, amivel elnyomják a hidrofób adszorpciót (1. ábra).

A kémiai kötés nagyon stabil, ami azt jelenti, hogy a minta-előkészítéshez nagyon sokféle oldószert pipettázhatunk vele.

TORAST-H Tip adszorpció-elnyomó hatása

A TORAST-H Tip adszorpció-elnyomó hatásának igazolására ezt a hegyet, egy kezeletlen hegyet és egy kereskedelmi forgalomban kapható hegyet hasonlítottunk össze adszorpció szempontjából. Modellmintaként peptideket és alapanyagokat használtunk.

1) Peptidek

A peptideket azért választottuk, mert az edényzet falához jelentős adszorpciót mutatnak (lásd az 1. részt). Most a tripszinnel emésztett mioglobin mintákat (1,9 pmol/ml) TORAST-H Bio Vial-ba helyeztük a TORAST-H hegy, a kezeletlen hegy (a TORAST-H Tip alaphegy) és a kereskedelemben kapható hegy segítségével, így kaptuk a mérendő mintákat. A 2. ábra az egyes mintaoldatok HPLC-vel kapott kromatogramjait mutatja.

A kromatogram első felében eluálódó csúcsokra (1-9. csúcs) nem volt eltérés a három hegy között (3. ábra).

Ezzel szemben a hidrofób peptidek csúcsterületeit illetően (10-16. csúcsok) jelentős különbségek mutatkoztak a csúcsterületekben. A kezeletlen és a kereskedelemben kapható hegyekkel a csúcsterület rendkívül csökkent, 60-90%-kal a TORAST-H hegyhez képest (4. ábra). Ez arra utal, hogy a PP hegyhez való adszorpciót hidrofób adszorpció okozza. Ugyanakkor az is látszik, hogy a peptidek jelentősen adszorbeálódnak a PP-hegyekhez, még UV-val mérhető koncentrációk esetén is. Ezzel szemben a TORAST-H pipettahegy jelentős adszorpció-elnyomást mutatott a kezeletlen és a kereskedelemben kapható átlagos hegyhez képest.

2) Bázikus komponensek

A TORAST-H hegyhez és a kezeletlen hegyhez való adszorpciót LC/MS-sel (Nexera X2 és LCMS-8050) hasonlították össze alacsony koncentrációjú mintákon (1 ng/ml és 10 ng/ml vizes oldatok). Ehhez imipramin-t, ami egy erősen hidrofób antidepresszáns, valamint atenolol-t, ami egy erősen hidrofil béta-blokkolót használtak modellvegyületként. 

2/1) Imipramine

Az imipramin (logP: 4,28) egy erősen hidrofób gyógyszer, amelynél a PP felületekhez való adszorpciója aggodalomra ad okot. A TORAST-H hegyhez képest a kezeletlen hegyen tapasztalt csúcsterületek 10 ng/ml esetén 66%-kal, 1 ng/ml esetén pedig 74%-kal csökkentek. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az imipramin könnyen adszorbeálódik a PP hegy felületén. Ezért ezek az eredmények arra utalnak, hogy a TORAST-H Tip jelentős adszorpció-csökkentő hatással rendelkezik (5. ábra). 

2/2) Atenolol

Az atenolol (logP: 0,43) erősen hidrofil gyógyszer. Könnyen feltételezhető, hogy alacsony adszorpciója van a PP hegyek felületén. Az 1 ng/ml-es vizes atenolol-oldatból TORAST-H Tip-pel, illetve kezeletlen heggyel vettünk mintát, majd TORAST-H Bio Vial-ba raktuk. A minták csúcsterületeit LC/MS segítségével hasonlítottuk össze. A kezeletlen hegy esetében a csúcsterület kissé csökkent a TORAST-H hegyhez képest. Ezt követően modellkísérletként, amelyben alacsony koncentrációjú mintát vizsgáltunk, a térfogatot növeltük, amivel a pipettaheggyel való érintkezési felület nőtt 5, illetve 10-szeresére. A kezeletlen heggyel vett mintákból kapott csúcsterületek 17, illetve 30 %-kal csökkentek a TORAST-H Tip-hez képest. Az eredmények arra utalnak, hogy még a nagyon hidrofil komponensek esetében is érdemes TORAST-H Tip-et használni. 

Összefoglalás

A 2. részben bemutatott eredmények alátámasztják, hogy a PP pipetthegyeken történő adszorpció jelensége nem elhanyagolható. A hagyományos PP pipettahegyek széles körben használatosak, egyszerűek, de rontják az analitikai eredmények megbízhatóságát. Ezzel szemben a TORAST-H Tip adszorpcióelnyomást mutatott a hagyományos nem-kezelt felületű hegyekhez képest. A TORAST-H Tip kombinálása a TORAST-H Bio Vial-lal nagyban hozzájárul az érzékeny LC/MS mérések megbízhatóságához.

Ha tetszett, oszd meg:

Regisztráció

Miért érdemes regisztrálnia?

  • hozzáférhet védett tartalmakhoz, applikációkhoz
  • feliratkozhat szakmai hírleveleinkre, melyekben értesítjük az Ön szakterületét érintő friss hírekről
  • igénybe veheti online support szolgáltatásunkat

addRegisztrálok

Friss tartalom

Az 1. rész leírja a mintaüvegek adszorpciójának mechanizmusait, és azt, hogyan csökkenthető ez az adszorpció kereskedelmi forgalomba hozott, alacsony adszorpciós fiolák (LabTotal Vial és TORASTTM-H Bio Vial) használatával. Az utóbbi időben számos kérés érkezett alacsony adszorpciós polipropilén (PP) pipettahegy (PP tip) kifejlesztésére. Ezek a kérések olyan felhasználóktól érkeznek, akik szabványos PP hegyeket használnak mintavételre, hígításra és minta-előkészítésre, és azt tapasztalták, hogy az adszorpció rontja az analitikai eredmények megbízhatóságát.

Ennek megfelelően, a TORAST-H Bio Vial fejlesztését folytatva, a Shimadzu a PP hegyekhez való adszorpciót is vizsgálta, és megkezdte egy alacsony adszorpciós PP hegy kifejlesztését, és a világon először forgalomba hozta a TORAST-H pipettahegyet. Ebben a részben bemutatjuk a PP hegyek adszorpciójának jelenségét, áttekintést adunk a TORAST-H Tipről, és ismertetjük annak adszorpciót csökkentő hatását.

Összefoglalónkkal szeretnénk rávilágítani a komponensek vialban történő adszorpciójának problémájára, lehetséges megoldására.

Az automata mintaadagolóval injektált minta kapilláris csöveken keresztül jut el a(z) (U)HPLC oszlophoz. Ha a mintaoldószer és a mozgófázis nem megfelelően keveredik amíg a minta eléri az oszlopot, a csúcs alakja torzulhat. A csúcs kiszélesedik, ha a mozgófázisnál nagyobb elúciós erősségű mintaoldószert használunk. Ez hatványozottan jelentkezik a kisebb belső átmérőjű csöveket alkalmazó UHPLC-rendszerek esetén.

A folyadék-folyadék extrakció (LLE), támogatott folyadék extrakció (SLE), és szilárd fázisú extrakció (SPE) technikák már évtizedek óta léteznek, és ha szerves minta-előkészítést végez, akkor legalább az egyik technikában már járatos. De ismeri-e mindegyik technikát? Miben hasonlóak? Miben különbözőek? Tekintse át ezt velünk!

A Shimadzu LC/MS/MS foszfolipid MRM-könyvtár két módszert tartalmaz: egyet a foszfolipidek osztályozására a biológiai minták fő foszfolipideinek átfogó elemzéséhez, a másikat pedig a zsírsavösszetétel meghatározására, amelyet az osztályozási módszerrel kapott analitikai eredmények felhasználásával hoztak létre. A könyvtár a 14-22 szénatomszámú zsírsavakat tartalmazó foszfolipideket célozza meg, és több mint 867 komponenshez tartalmaz MRM-átmeneteket. A könyvtár lehetővé teszi a foszfolipid profilalkotás elvégzését egy foszfolipid osztályozási módszerrel végzett kezdeti elemzéssel. Ezt követi egy módszer létrehozása a zsírsavösszetétel meghatározására az első analízis során kimutatott foszfolipidcsúcs alapján, majd ezt használva egy második elemzés elvégzése során a zsírsavösszetétel meghatározása történik meg.

A bomlásból származó hisztamin és tiramin, a hisztidin és a tirozin degradációjából keletkezik mikroorganizmusok hatására. Ha a lefogyasztott élelmiszerek, előre feldolgozott termékek, vörös húsú halak mint tonhal, bonito, makréla stb., nagy mennyiségű hisztamint tartalmaznak, akkor ételmérgezési tünetek jelentkezhetnek úgy mint láz, kiütések, szívdobogás. Az erjesztett élelmiszerekhez -mint bor vagy sajt- szintén kapcsolódhat hasonló jelenség. Ezenkívül a tiramin is erősítheti a hisztamin toxicitását, és az élelmiszerrel összefüggő migrén okozójaként jelentették.

Bár Japánban nincsenek speciális hisztaminnal kapcsolatos előírások, más országokban, beleértve az Egyesült Államokat és az EU-t, a hal- és halászati termékekre vonatkozóan a Codex (Nemzetközi Élelmiszer Szabványok) szabályozási határértékeit állapították meg. Mivel a tiramin és a hisztamin -az aminosavakhoz hasonlóan- aminocsoportot tartalmaz, a fluoreszcencia detektálása lehetséges az orto-ftal-aldehiddel (OPA) való derivatizálással. Itt bemutatunk egy példát a tiramin és a hisztamin elemzésére a Prominence Amino Acid Analysis rendszer segítségével, amelyben a detektálást oszlop utáni fluoreszcens származékképzéssel végezzük. Az ehhez az alkalmazáshoz rendelkezésre álló mozgófázis és reagens készlet tartalmazza a szükséges mozgófázisokat és reagenseket, így kiküszöbölik a mozgófázis előkészítésétéből adódó bizonytalanságot. Ezen kívül, mivel a minta előkezelése csak szűrést és hígítást tartalmaz ennél az alkalmazásnál, így az elemzés bonyolult feldolgozás nélkül is elvégezhető.

2021. szeptember 1-től a Simkon Kft. látja el a Biotage teljes körű képviseletét Magyarországon.

A tandem tömegspektrométer és a Probe Electrospray Ionization (PESI) módszer kombinációja lehetővé teszi Everolimus és Abirateron komponensek kvantitatív vizsgálatát plazmából, közvetlenül a fehérjekicsapást követően.

A megfelelő rendszerindítási folyamat: a HPLC rendszer ekvilibrálása és a specifikus rendszeralkalmassági teszt (SST) futtatása kritikus lépések az LC futtatások előtt azért, hogy biztosítsuk a magas adatminőséget (reprodukálhatóság, pontosság, stb.) és hogy csökkentsük a karbantartás költségeit, növeljük az oszlop élettartamát. Ezek a lépések időigényesek a felhasználó számára, de ha nem megfelelően végzi ezeket el, az adatromláshoz és a szükséges újramérés miatti időveszteséghez vezetnek. Ebben az összefoglalóban azt mutatjuk be, hogy a Shimadzu hogyan tudja automatikusan felkészíteni a készüléket a mérésre.

A sejttenyésztési folyamatok optimalizálása és ellenőrzése elengedhetetlen a biofarmakonok termelési hatékonyságának növeléséhez. A sejtterápia területén -beleértve a regeneratív gyógyászati eljárásokat is- különösen fontossá vált a tenyésztési folyamatok fokozott ellenőrzése, csökkentve ezzel a sejtek variabilitását és javítva a sejtek tömegtermelésének konzisztenciáját. Ezen célokra hasznos információt ad a kutatóknak a sejttenyészet felülúszó összetevőinek monitorozása. Jelenleg a tenyésztési folyamat felügyeletét pH méréssel, oldódó gázok és néhány komponens, pl.: glükóz, glutamin, laktát és ammónia mennyiségének mérésével végzik.